English | 中文 | français | Deutsch | Nederlands

  Laatst gewijzigd: 11 april 2024

  Qorvo Inc. en al haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en gerelateerde entiteiten (here vermeld) ("Qorvo" of "wij" of "ons" of "onze") biedt toegang tot websites die zij bezit en beheert (gezamenlijk en individueel aangeduid als de "website" hierin) die doorkoppelen naar deze Privacyverklaring (deze "verklaring" of "privacyverklaring"). De gebruiker van al deze websites (“gebruiker” of “u” of “uw”) is onderworpen aan de voorwaarden van deze verklaring en de gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen. Deze site wordt alleen aangeboden in ruil voor de afdwingbaarheid van de voorwaarden die in deze Privacyverklaring worden vermeld, en iedereen die ermee instemt deze site te gebruiken, is partij bij het contract dat door deze Verklaring wordt gevormd. Deze verklaring legt onze praktijken uit met betrekking tot uw persoonlijke informatie, persoonlijk identificeerbare informatie en persoonsgegevens (“persoonsgegevens”).

  Vragen over privacy kunnen aan ons worden gericht door een e-mail te sturen naar privacy@qorvo.com of door een verzoek in te dienen op https://www.qorvo.com/privacy-form. We beoordelen alle inzendingen maar we doen geen enkele verklaring afgezien van een toezegging om de hieronder besproken wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

  Persoonsgegevens die we verzamelen

  In het kader van de normale bedrijfsvoering van Qorvo door het exploiteren van de website en de verschillende delen daarvan, verzamelen we bepaalde informatie over gebruikers van de website die redelijkerwijs met hen als natuurlijke personen kan worden geassocieerd (“persoonsgegevens”). Deze persoonsgegevens worden doorgaans door u of door de machine die u gebruikt verstrekt om toegang te krijgen tot de website. Daarom hebt u aanzienlijke controle over welke persoonsgegevens u ons verstrekt bij het normale gebruik van de website. Sommige functies of delen van de website werken wellicht niet, of werken niet volgens de normen die Qorvo stelt voor haar website, als bepaalde persoonsgegevens niet worden verzameld en gebruikt. Bovendien kunnen sommige functies binnen Qorvo, zoals het overwegen van sollicitanten, niet op de juiste manier worden uitgevoerd zonder bepaalde persoonsgegevens. U hebt altijd de mogelijkheid om deze website of een deel daarvan niet te gebruiken of om de instellingen van uw browser te wijzigen op een manier die het verzamelen van bepaalde informatie stopt om dergelijk(e) verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, maar u stemt ermee in dat u dit doet in de wetenschap dat het gevolg een vermindering van de functionaliteit van onze website zou betekenen en/of het feit dat Qorvo u dan niet zou kunnen overwegen voor alle kansen.

  We kunnen ook informatie verzamelen over de commerciële entiteit waar u voor werkt of namens welke u actief bent en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat dergelijke verzameling en elk gebruik van dergelijke gegevens die redelijkerwijs niet met u als natuurlijke persoon verband houden, buiten het bereik van deze privacyverklaring vallen.

  Verzamelde gegevens

  Via de website verzamelen we voornamelijk persoonsgegevens wanneer u deze aan ons verstrekt. We kunnen bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, werkgever, land van verblijf en andere informatie verzamelen die u ons verstrekt via formulieren op de website. Bovendien kan de machine die u gebruikt ons bepaalde informatie verstrekken die redelijkerwijs als persoonsgegevens kan worden beschouwd, zoals uw IP-adres, algemene locatiegegevens, apparaatidentificatienummers, gebruikte browser en dergelijke. We kunnen ook informatie uit andere bronnen verkrijgen en die combineren met informatie die we op onze website verzamelen. Voor zover dergelijke informatie uw persoonlijke informatie bevat, behandelen we deze in overeenstemming met dit beleid.

  Deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden vormen een contractuele relatie tussen de gebruiker en Qorvo waarbij we de gebruiker toegang bieden tot de bedrijfseigen website of een deel daarvan in ruil voor: 1) de mogelijkheid om u te informeren over onze producten en diensten, 2) inzichten in degenen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, 3) het gebruik van de hieronder vermelde persoonsgegevens, en 4) de voorwaarden die in deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden worden vermeld. Als zodanig staan we degenen die niet in staat zijn om contracten aan te gaan niet toe de website te gebruiken. We verzamelen ook bepaalde persoonsgegevens via de sollicitatieprocedure, wanneer gebruikers formulieren indienen en via cookies, hetgeen hieronder allemaal wordt besproken.

  Bovendien verzamelen we betalingsgegevens van iedereen die via onze website bestellingen plaatst. Bij de normale bedrijfsvoering verkopen we onze producten doorgaans aan geregistreerde entiteiten. Voor zover de informatie die we verzamelen tijdens het online verkoopproces zowel 1) redelijkerwijs verband houdt met u als natuurlijke persoon en 2) beschouwd wordt als zakelijke persoonsgegevens die niet zijn vrijgesteld van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, stemt u ermee in dat dergelijke zakelijke persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

  Bovendien kunnen we, als we met u communiceren als gevolg van uw gebruik van onze website, bijvoorbeeld door een gesprek te regelen nadat u onze website hebt gebruikt om contact op te nemen met het verkoopteam van Qorvo, alle persoonsgegevens in verband met die interactie registreren en verzamelen.

  Personen van 17 jaar en jonger

  Deze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar of voor personen die niet in staat zijn om op competente wijze een contract aan te gaan (gezamenlijk “minderjarigen”). Minderjarigen mogen geen informatie verstrekken aan of op de website. We verzamelen niet met opzet persoonsgegevens van minderjarigen. Als u minderjarig bent, mag u het volgende niet doen: de website, of een van de functies ervan, gebruiken of er informatie op verstrekken, u registreren op de website of een deel daarvan, vragen om informatie over het doen van aankopen via de website, een van de interactieve of openbare commentaarfuncties van deze website gebruiken, of op welke manier dan ook informatie over uzelf aan ons verstekken, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u eventueel gebruikt. Als we te weten komen dat we persoonlijke informatie van een minderjarige hebben verzameld of ontvangen zonder verificatie van toestemming van een ouder of wettelijke voogd, verwijderen we die informatie. Als u de ouder of wettelijke voogd bent en u denkt dat we eventueel informatie van of over de minderjarige in uw zorg hebben, neem dan contact met ons op via privacy@qorvo.com en we ondernemen dan redelijke stappen om te zorgen dat dergelijke informatie uit onze bestanden wordt verwijderd.

  Sollicitanten

  Voor sollicitanten die solliciteren via de website, in aanvulling op het bovenstaande verzamelen we de volgende persoonsgegevens van deze website: identificatiegegevens (e-mailadres, wettelijke naam, voorkeursnaam enz.), mobiel telefoonnummer, adres, informatie over ingezetenschap, educatieve informatie, informatie over arbeidsverleden, salarisverwachtingen, informatie over staatsburgerschap, immigratiestatus, gender, raciale en etnische informatie, Amerikaanse veteranenstatus, informatie over handicaps en alle andere informatie in uw cv of begeleidend schrijven. U stemt hierbij in met het gebruik van deze informatie

  We kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen van externe wervingsbureaus. In dergelijke gevallen vertrouwen we op deze externe aanwervers om alle noodzakelijke toestemmingen te verkrijgen om uw informatie te verwerken met als doel u te overwegen voor een dienstverband. Verzoeken van betrokkenen moeten in deze gevallen worden gericht aan die wervingsbureaus.

  Bovendien, als u een voorwaardelijk aanbod voor een dienstverband bij Qorvo krijgt, moeten we eventueel uw eerdere dienstverband verifiëren en bepalen dat er niets in uw achtergrond is dat uw werk bij ons in gevaar kan brengen. Daarom gaat u ermee akkoord om redelijkerwijs met ons samen te werken, inclusief, waar nodig, door toestemming te geven voor aanvullende verwerking van uw persoonsgegevens door derden, bij het regelen van antecedentenonderzoeken in ons legitieme belang vóór het begin van een arbeidsrelatie.

  Tot slot kunnen we bepaalde informatie van LinkedIn ontvangen als u ervoor kiest om te solliciteren naar posities met LinkedIn-informatie.

  Cookies

  Een cookie is een zeer klein tekstbestand, dat vaak een unieke identificatie bevat. Cookies worden aangemaakt wanneer uw browser een bepaalde website laadt. De website stuurt informatie naar de browser die vervolgens een tekstbestand aanmaakt. Elke keer dat de gebruiker teruggaat naar dezelfde website, haalt de browser dit bestand op en verzendt het naar de server van de website. Lees meer over het gebruik van cookies op www.allaboutcookies.org.

  We gebruiken ook andere vormen van technologie die een vergelijkbaar doel hebben als cookies en die ons in staat stellen onze website te controleren en te verbeteren. Als we het hebben over cookies, omvat deze term deze vergelijkbare technologieën.

  Welke cookies gebruiken we en welke informatie verzamelen ze?

  Categorie Doel
  Vereiste cookies Deze cookies zijn vereist om basisfunctionaliteiten van onze websites mogelijk te maken. Zonder deze cookies kunnen diensten die u hebt gevraagd, zoals het identificeren van u terwijl u bent ingelogd, niet worden geleverd. Als u deze cookies uitschakelt, functioneren bepaalde delen van de websites niet voor u .
  Functionele cookies Deze cookies helpen ons de ervaring die we bieden te verbeteren, analyseren of optimaliseren. Deze stellen ons in het bijzonder in staat om te meten hoe bezoekers omgaan met onze website en we gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze websites te verbeteren. Deze cookies worden gebruikt om technische informatie te verzamelen, zoals het aantal bezochte pagina’s, op welke delen van onze website wordt geklikt en de tijdsduur tussen de klikken.
  Advertentiecookies We gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over uw surfgedrag om advertenties relevanter te maken voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. We kunnen deze informatie doorgeven aan andere partijen die helpen bij het beheren van online advertenties - zie het gedeelte “Derde partijen” hieronder voor meer informatie


  Uw gebruik van de website kan ertoe leiden dat sommige cookies worden opgeslagen die niet door ons worden beheerd. Dit kan gebeuren wanneer het deel van de website dat u bezoekt gebruik maakt van een hulpmiddel van derden voor analyse of marketing, automatisering/beheer of inhoud bevat die wordt weergegeven vanaf een website van een derde

  Als u cookies wilt verwijderen die zich al op uw apparaat bevinden, raadpleeg dan het hulp- en ondersteuningsgebied van uw internetbrowser voor instructies over hoe u het bestand of de map waarin cookies zijn opgeslagen kunt vinden.

  Om uw toestemmingsvoorkeuren voor cookies te beheren, dient u deze in uw browser te beheren.

  Doeleinden en gebruik van persoonsgegevens

  We bieden deze website aan in ruil voor de mogelijkheid om persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren en te gebruiken via deze website, zowel rechtstreeks van u als via cookies, voor de volgende doeleinden:

  • om de website te verbeteren;
  • om potentiële klanten voor te lichten over onze producten en diensten;
  • om aan potentiële klanten te verkopen;
  • om onze producten te verkopen;
  • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving;
  • om uw arbeidstaken te vergemakkelijken, als u werknemer bent;
  • om arbeidsvoorzieningen te bieden, als u werknemer bent;
  • om te voldoen aan de vereiste audits;
  • om onszelf te verdedigen bij rechtszaken of andere juridische procedures;
  • om talent te werven voor een dienstverband of ander werk bij Qorvo;
  • om gecontracteerde producten en diensten te leveren; en
  • voor een overzicht van uw interacties met de website of het personeel van Qorvo.

  Qorvo is ook van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het verwerken van de persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden. Evenzo is Qorvo, wanneer de website wordt gebruikt in overeenstemming met de contractuele voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden en/of deze privacyverklaring (die door middel van verwijzing is opgenomen in de gebruiksvoorwaarden), bevoegd om de persoonsgegevens te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden.

  Het doorgeven van persoonsgegevens

  We geven persoonsgegevens door aan de volgende categorieën organisaties:

  • onze gelieerde ondernemingen; en
  • onze verwerkers, subverwerkers en dienstverleners, waaronder marketeers, wervingsbureaus en andere externe dienstenorganisaties.
  • De volgende specifieke organisaties:
   • Salesforce (in de VS)
   • Marketo (in de VS)
   • OpenAI (in de VS)
   • Google Analytics (in de VS)
   • Microsoft (in de VS)

  Overdracht van persoonsgegevens

  We verwerken persoonsgegevens in veel rechtsgebieden. Wanneer persoonsgegevens over inwoners van de Europese Unie buiten de Europese Unie worden verwerkt en niet in een rechtsgebied dat door de Europese Commissie als adequaat wordt beschouwd, streven we ernaar passende waarborgen te bieden om te zorgen dat de rechten van een betrokkene worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen, onder meer via standaardcontractbepalingen.

  Bewaartermijnen van gegevens

  Specifieke categorieën betrokkenen - hieronder besproken - kunnen hun eigen specifieke regels hebben voor het bewaren van gegevens om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en om te voldoen aan andere hierboven vermelde doeleinden. Over het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens echter zo lang dat nodig is om het volgende te bereiken:

  • om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld;
  • om een contract uit te voeren, inclusief deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden;
  • om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, zoals documentatie over non-discriminatie; en
  • om legitieme belangen van Qorvo na te streven, waaronder marketing, productverbeteringen, verbeteringen van klantendienst, verbetering van de website en meer, wanneer die legitieme belangen niet worden opgeheven door uw belangen of rechten.

  Een door de wet ondersteund geldig verzoek om gegevensverwijdering, zoals besproken in de sectie Ingezetenen van Californië en de sectie Ingezetenen van de Europese Unie, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, verkort deze bewaartermijnen.

  Voor werknemers wier de informatie wordt verzameld via de website tijdens de sollicitatieprocedure, worden uw persoonsgegevens bewaard en gebruikt voor een van de bovengenoemde doeleinden gedurende de langste van de volgende mogelijke perioden: 1) een periode van 9 maanden na uw laatste werkdag bij Qorvo indien uw arbeidsrelatie eindigt op een manier die een laag risico inhoudt voor audit, rechtszaken, of andere juridische procedures of wanneer een dergelijk risico strikt verband houdt met mogelijke of vermeende schendingen van de gebruiksvoorwaarden, 2) een periode van 10 jaar indien uw arbeidsrelatie eindigt op een manier die een middelhoog risico of hoog risico inhoudt voor audit, rechtszaken, of andere gerechtelijke procedures, of 3) zo lang dat nodig is om het legitieme belang van Qorvo na te streven, zoals het bewaren van persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke audits.

  Voor sollicitanten die niet door Qorvo zijn aangenomen en wier de informatie tijdens de sollicitatieprocedure via de website wordt verzameld, worden uw persoonsgegevens bewaard en gebruikt voor een van de bovengenoemde doeleinden gedurende ofwel: 1) een periode van 6 maanden nadat de functie waarop u hebt gesolliciteerd is vervuld of geannuleerd indien u niet bent geselecteerd voor de functie en uw gedrag tijdens de procedure een laag risico inhoudt voor audit, rechtszaken, of andere juridische procedures of wanneer een dergelijk risico strikt verband houdt met mogelijke of vermeende schendingen van de gebruiksvoorwaarden, of 2) een periode van 10 jaar nadat de functie waarop u hebt gesolliciteerd is vervuld of geannuleerd indien u niet bent geselecteerd voor de functie en uw gedrag tijdens de procedure een middelhoog risico of hoog risico inhoudt voor audit, rechtszaken, of andere juridische procedures.

  Inwoners van Californië

  De privacywetgeving van Californië geeft inwoners van Californië bepaalde rechten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Californische wet (“CCPA” (California Consumer Privacy Act [Wet inzake consumentenprivacy van Californië])). Alle verwijzingen naar de CCPA zijn inclusief de Californische privacywetgeving voor consumenten die van kracht wordt tussen het aannemen van de CCPA en de datum van de laatste wijziging hierboven. Inwoners van Californië kunnen hun privacyrechten uitoefenen door gratis te bellen naar 833-458-0040 of door een van de andere methoden te gebruiken die in dit document worden vermeld. Het onderstaande bespreekt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  Recht op kennisname, correctie en gegevensoverdraagbaarheid

  U hebt het recht om te verzoeken dat wij bepaalde informatie aan u bekendmaken over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke informatie in de afgelopen 12 maanden. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben bevestigd, maken we het volgende aan u bekend:

  • de categorieën persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.
  • de categorieën bronnen voor de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
  • ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie. Op dit moment verkopen we geen persoonlijke informatie. 
  • de categorieën derden aan wie we die persoonlijke informatie doorgeven.
  • als we uw persoonlijke informatie hebben verkocht of openbaar gemaakt voor een zakelijk doel, twee afzonderlijke lijsten die het volgende openbaar maken:
   • verkoop, het identificeren van de categorieën persoonlijke informatie die elke categorie ontvanger heeft gekocht; en 
   • openbaarmakingen voor een zakelijk doel, waarbij de categorieën persoonlijke informatie die elke categorie ontvanger heeft verkregen worden vastgesteld. 
  • de specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld (ook wel een verzoek om gegevensportabiliteit genoemd).

  Als u denkt dat de persoonsgegevens die wij hebben onjuist zijn, hebt u het recht om ons te vragen de persoonsgegevens te corrigeren.

  Recht om te verwijderen

  U hebt het recht om te verzoeken dat we uw persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld en bewaard verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben bevestigd, beoordelen we uw verzoek om te zien of er een uitzondering van toepassing is die ons in staat stelt de informatie te bewaren. We kunnen uw verwijderingsverzoek weigeren als het bewaren van de informatie noodzakelijk is voor ons of onze dienstverlener(s) om: 

  1. de transactie te voltooien waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld, goederen of diensten die u hebt aangevraagd te leveren, acties te ondernemen die redelijkerwijs worden verwacht in het kader van onze lopende zakelijke relatie met u, te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of terugroeping van producten uitgevoerd in overeenstemming met de federale wetgeving, of om anderszins ons contract met u uit te voeren.
  2. beveiligingsincidenten te detecteren, te beschermen tegen kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of om degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten te vervolgen.
  3. foutopsproringen te verrichten voor producten om fouten te vinden en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten.
  4. vrije meningsuiting uit te oefenen, het recht van een andere consument te verzekeren om zijn/haar rechten van vrijuit spreken uit te oefenen, of een ander recht uit te oefenen waarin de wet voorziet.
  5. te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act [Wet op privacy inzake elektronische communicatie van Californië] (Cal. Strafwetboek § 1546 e.v.).
  6. mee te doen aan openbaar of intercollegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetgeving, wanneer de verwijdering van de informatie de prestaties van het onderzoek ernstig kan schaden of onmogelijk zou kunnen maken, indien u eerder geïnformeerde toestemming hebt gegeven.
  7. uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
  8. te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  9. ander intern en rechtmatig gebruik van die informatie te maken dat compatibel is met de context waarin u deze hebt verstrekt.

  We verwijderen persoonlijke informatie die niet onderworpen is aan een van deze uitzonderingen uit onze administratie of anonimiseren deze informatie en dragen onze dienstverleners op om soortgelijke maatregelen te nemen. 

  Het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot kennisname of verwijdering

  Om uw rechten met betrekking tot kennisname of verwijdering, zoals hierboven beschreven, uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen door: 

  te e-mailen naar privacy@qorvo.com, te bellen naar 833-458-0040, of een verzoek in te dienen op https://www.qorvo.com/privacy-form.

  Alleen u, of iemand die wettelijk bevoegd is om namens u te handelen, kan een verzoek indienen voor kennisname of verwijdering van uw persoonlijke informatie.

  Binnen een periode van 12 maanden kunt u slechts tweemaal een verzoek om kennisname indienen. Uw verzoek om kennisname of verwijdering moet:

  • voldoende informatie verstrekken waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren of u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld of dat u een bevoegde vertegenwoordiger bent.
  • uw verzoek beschrijven met voldoende details zodat we het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop kunnen reageren.

  We kunnen niet reageren op uw verzoek of u persoonlijke informatie verstrekken als we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

  U hoeft geen account bij ons aan te maken om een verzoek om kennisname of verwijdering in te dienen. We houden echter rekening met verzoeken die zijn gedaan via uw met een wachtwoord beveiligde account, die voldoende zijn geverifieerd wanneer het verzoek betrekking heeft op persoonlijke informatie die aan die specifieke account is gekoppeld.

  We gebruiken de persoonlijke informatie die in het verzoek wordt verstrekt alleen ter verificatie van de identiteit of bevoegdheid van de aanvrager om dit verzoek in te dienen.

  Verkoop van persoonsgegevens

  Inwoners van Californië kunnen zich afmelden voor de verkoop van hun persoonsgegevens. We "verkopen" uw persoonsgegevens, zoals die term wordt gedefinieerd door de CCPA en de uitvoeringsvoorschriften ervan, echter niet.

  Niet-discriminatierechten

  Inwoners van Californië hebben het recht om niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van hun rechten krachtens de CCPA. We discrimineren u niet voor het uitoefenen van uw rechten krachtens de CCPA. Wanneer persoonsgegevens echter noodzakelijk zijn voor een dienst en u het recht op verwijdering uitoefent met betrekking tot die persoonsgegevens, kunnen er diensten beperkt of niet beschikbaar zijn.

  Inwoners van de Europese Unie, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk

  De Europese Unie en bepaalde niet-EU-overheden in Europa, waaronder Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, hebben privacywetten aangenomen die inwoners van die rechtsgebieden bepaalde rechten geven. Het onderstaande bespreekt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  Het recht om toestemming in te trekken

  U hebt het recht om uw toestemming voor deze privacyverklaring op elk moment in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór die intrekking en heeft in geen geval invloed op de verwerking op basis van de uitvoering van een contract, inclusief de gebruiksvoorwaarden, rechtmatig belang of een andere rechtsgrond behalve toestemming.

  Het recht op toegang tot en overdraagbaarheid van gegevens

  U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen, waaronder het recht om bevestiging te verkrijgen of persoonsgegevens over u al dan niet worden verwerkt. Dergelijke kopieën worden geleverd in een draagbaar en redelijk toegankelijk elektronisch formaat.

  Recht op wissen

  U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen.

  Het recht op rectificatie

  U hebt het recht om te verzoeken dat wij alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij de informatie aanvullen als u denkt dat deze onvolledig is.

  Het recht om bezwaar te maken en verwerking te beperken

  U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van een deel van of al uw persoonsgegevens. In verband met verwerking voor marketingdoeleinden hebt u een absoluut recht om bezwaar te maken; terwijl voor andere doeleinden het bestaan van het recht afhankelijk is van de rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd en van het bestaan van onze dwingende legitieme gronden om de verwerking voort te zetten.

  U hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, wanneer: (a) u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de nauwkeurigheid van de genoemde gegevens te verifiëren; (b) als u denkt dat persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt en u de verwerking wilt beperken in plaats van de informatie te verwijderen; (c) we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze moet bewaren voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering; of (d) u uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (hierboven) gedurende een periode die ons in staat stelt de vordering te beoordelen.

  Kennisgeving van gegevensinbreuken

  We stellen u op de hoogte in overeenstemming met de relevante wetgeving indien er onwettige of anderszins ongeoorloofde toegang is tot uw persoonsgegevens.

  Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Het uitoefenen van deze rechten

  Het verzoek kan worden ingediend door contact op te nemen met privacy@qorvo.com of Peter McClelland, 7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409, USA, tel.: +1 336-338-6677, e-mail: peter.mcclelland@qorvo.com, de functionaris voor gegevensbescherming van Qorvo en contactpersoon voor verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming voor al onze Europese rechtspersonen.

  U kunt uw rechten ook uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@qorvo.com of een verzoek in te dienen op www.qorvo.com/privacy-form.

  Inwoners van Nevada

  Inwoners van Nevada die hun afmeldingsrechten voor verkoop willen uitoefenen krachtens de Nevada Revised Statutes Chapter 603A [herziene statuten hoofdstuk 603A van Nevada] kunnen een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar privacy@qorvo.com. Houd er echter rekening mee dat we momenteel geen persoonlijke informatie verkopen die de afmeldingsvereisten van dat statuut activeert.

  Gegevensbeveiliging

  Qorvo neemt redelijke en passende stappen om de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen. Het is echter onmogelijk om in alle omstandigheden de veiligheid van alle persoonsgegevens te garanderen, dus het gebruik van de website is op eigen risico van de gebruiker.

  Niet volgen

  Qorvo belooft niet om browserverzoeken niet te volgen of erop te reageren. Zorg er daarom voor dat u alle instellingen van uw browser en/of onze diensten wijzigt wanneer u wilt dat cookies stoppen.

  Toegankelijkheid

  Als u een redelijke aanpassing nodig hebt om toegang te krijgen tot de website, stuur ons dan een e-mail via qorvo.ada.web.accessibility@qorvo.com.

  Taal

  Ga voor de Engelse versie van deze privacyverklaring naar https://www.qorvo.com/privacy-notice. Ga voor de Chinese versie van deze privacyverklaring naar https://cn.qorvo.com/privacy-notice. Ga voor de Franse versie van deze privacyverklaring naar https://www.qorvo.com/privacy-notice-fr. Ga voor de Duitse versie van deze privacyverklaring naar https://www.qorvo.com/privacy-notice-de. Ga voor de Nederlandse versie van deze privacyverklaring naar https://www.qorvo.com/privacy-notice-nl.